lunes, 10 de junio de 2013

Ex 3:
Hipoteca: 180.000 €                                          180.000 · 1.05=189.000 €                                          

Interesos: 5 %                                                     189.000 € = a  30anys · 12mesos =525 €

Pagament a 30 anys                                           Quota mensual= 525 €

189.000 – 180.000 = 9000 €

9000 = 30 · 12= 25€/mes d’interessos

Al cap de 25 anys hauré pagat 5·12= 7500 € d’interessos.Ex 4:

15·12 = 180 mesos                            180.000 : 180 = 1000

(100·5)/100 = 50                                50 + 1000 = 1050

Quant mes petit es el periode d’amortització, pagarem més.Ex 5:

Parella= 2300 €                            30% = 690 €

Periode d’amortització= 25 anys.

5·1 =300 mesos

300·690=207.000€

4.75%-207.000=216.832€
Ex 8:

1) Quota

2) Arrendatari

3)Amortització


4) el lloguer

No hay comentarios:

Publicar un comentario