lunes, 10 de junio de 2013

Exercici de les instal·lacions de l'habitatge (gas)

EXERCICI 9:


Avantatges:
-El gas es molt fàcil de transportar
-El carbó i la llenya no son perillosos a l’hora d’explotar
-El gas es molt net
- El gas té mes poder calorífic que la llenya i el carbó
Inconvenients:
-La llenya i el carbó son difícils de transportar i tels has de tallar tu mateix o comprar-ho.
-El gas es molt perillós a l’hora d’explotar
-La llenya i el carbó son bastant bruts
-La llenya i el carbó tenen menys poder calorífic que el gasEXERCICI 10:
El gas butà i el gas propà. El  butà es distribueix en estat liquid dins bmbones. El propà es distribueix en estat gasos dins canonades de coure.

EXERCICI 12:
Si, perquè escalfaràs la casa mes rapidament. Però no seria legal, ja que si hi ha una fuita i no hi ha reixetes de ventilació pot ser molt perillós.
EXERCICI 13:
Que no ha de tenir contacte amb l’atmosfera.
En aquest circuit no hi pots accedir tu, ho a de fer un especialitzat.

EXERCICI 15:


Primer tancar la clau de gas ----) obrir les finestres ----) sortir de la casa ----) trucar als bombers

No hay comentarios:

Publicar un comentario